CLUEBEDO IS VOLGEBOEKT! ZO'N 1000 MENSEN HELPEN DE HOOFDCOMMISSARIS MEE OP 20 MAART!

Wat kost deelname aan CLUEBEDO?

CLUEBEDO is een non-profit dorpsevenement dat de inkomsten voor 100% investeert in het benodigde materiaal, drukwerk en dergelijke. Daarom vragen we een vergoeding van €20,- per team (van maximaal 4 personen).

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.